Peruuttamista koskevat ohjeet

A. Peruuttamisohjeet

Johdanto

Kuluttajilla eli kaikilla yksityishenkilöillä, jotka toimivat tarkoituksissa, jotka eivät kokonaan tai pääosin kuulu heidän elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa, on oikeus peruuttaa mikä tahansa sopimus seuraavin edellytyksin:

Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 30 päivän kuluessa ilman syytä.

Peruuttamisaika päättyy 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona te saatte tavarat fyysisesti haltuunne tai jona kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja ja jonka te olette ilmoittanut, saa ne fyysisesti haltuunsa.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille (MHW Bike-House GmbH, Schmollerstr. 43, 74523 Schwäbisch Hall, Deutschland, puh: +49 791 95668950, Fax: +49 791 95668999, E-Mail: [email protected]) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse, faksilla tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä) päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää liitteenä olevaa peruutuslomakkeen mallia, mutta se ei ole pakollinen.

Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevan viestisi ennen peruutusajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, palautamme sinulle kaikki sinulta saamasi maksut, mukaan lukien toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, että valitset muun toimitustyypin kuin edullisimman tarjoamamme vakiotoimitustyypin) ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, jona saamme tiedon päätöksestäsi peruuttaa tämä sopimus. Voimme vähentää toimitettujen tavaroiden arvonalennuksen korvauksesta, jos menetys johtuu tarpeettomasta käsittelystäsi. Maksamme korvauksen käyttäen samaa maksuvälinettä, jota käytit alkuperäisessä kaupassa, ellet ole nimenomaisesti sopinut toisin. Sinulle ei missään tapauksessa aiheudu mitään kuluja korvauksen suorittamisesta. Voimme pidättäytyä korvauksen maksamisesta, kunnes olemme saaneet tavarat takaisin tai olet toimittanut todisteet tavaroiden palauttamisesta, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Teidän on palautettava tavarat tai luovutettava ne meille ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitatte meille sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetät tavarat takaisin ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

Me vastaamme tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Olet vastuussa ainoastaan tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu muusta kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tarvittavasta käsittelystä

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen ja/tai ennenaikainen päättyminen

Peruuttamisoikeus ei koske kuluttajia, jotka eivät sopimuksen tekohetkellä ole Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella.

Yleisiä tietoja

1) Pyydämme sinua välttämään tavaroiden vahingoittumisen ja saastumisen. Palauta tavarat, jos mahdollista, alkuperäispakkauksessa kaikkine lisävarusteineen ja pakkauksen osineen. Käytä tarvittaessa suojaavaa ulkopakkausta. Jos sinulla ei ole enää hallussasi alkuperäispakkausta, käytä sopivaa pakkausta, joka suojaa riittävästi mahdollisilta kuljetusvaurioilta.
2) Älä palauta tavaroita rahtilähetyksenä.
3) Huomioi, että edellä kohdissa 1 ja 2 mainitut yleiset tiedot eivät ole edellytys sille, että voit tehokkaasti käyttää peruuttamisoikeuttasi.

B. Peruuttamislomake

Jos haluat peruuttaa tämän sopimuksen, täytä ja lähetä tämä lomake.

MHW Bike-House GmbH
Schmollerstr. 43
74523 Schwäbisch Hall
Saksa

Fax: +49 791 95668999
E-Mail: [email protected]

Minä/me (*) ilmoitan/ilmoitamme täten, että minä/me (*) peruutan/ilmoitamme (*) seuraavan tavaran (*) myyntiä / seuraavan palvelun (*) suorittamista koskevan sopimuksen,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Tilattu (*) ____________ / vastaanotettu (*) __________________

________________________________________________________
Kuluttajan (kuluttajien) nimi (nimet)

________________________________________________________
Kuluttajan (kuluttajien) osoite

________________________________________________________
Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus (vain jos tämä lomake toimitetaan paperilla)

_________________________
Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan